Vision och Kärnvärden

- kvalitet, innovation och miljö.

Vår vision är att våra belysningsstolpar ska bidra till en säkrare trafikmiljö och samtidigt reducera påverkan på miljön. Våra kärnvärden är – kvalitet, innovation och miljö.

Kvalitet

- produkt och tillverkning.

Vi vet att våra stolpar kan vara med och rädda liv, både på vägar och i miljön generellt. Vi vet också hur det är att vara beställare och installatör, där man både kan ha en begränsad budget, men kanske framför allt ont om tid, med litet utrymme för förseningar eller misstag. Därför tar vi våra produkter och vår tillverkning på största allvar – både i hur vi har konstruerat stolparna, vårt val av Magnelis med C5 korrosions egenskaper, som i hur vi byggt upp vår tillverkningen och logistik.

Ingenting ska gå fel och när man köper av oss vill vi att man skall kunna känna sig trygg för lång tid framöver. Vi har därför trimmat in vår konstruktion och tillverkning under många, många år. Allt för att kunna hålla högsta kvalitet. Ingenting ska gå fel, och vi vill försäkra oss om att våra stolpar håller högsta kvalitet. Än idag gör vi en rad kvalitetskontroller längs vägen. Dels på inkommande gods (både rutin mässigt och slumpmässigt), dels i vår egna produktion, men även via stickprover ute på fältet. Vi låter även vår produktion och fabrik kontrolleras årligen av det oberoende organet, RISE (Research Institutes of Sweden), enligt EU normen EN40.


Kvalitet
Innovation northcone

Innovation

- inom 3D-rullformning.

Våra krocksäkra belysningsstolpar är tillverkade via en unik metod för variabla tvärsnitt, s.k. 3D-rullformning. Rullformningsteknologin möjliggör en mycket snabb och effektiv tillverkning av stolpar av höghållfast stål i kombination med möjligheten till nya typer av ytbeläggningar – i vårt fall Magnelis. Processen resulterar i stolpar med mycket hög strukturell styrka, samtidigt som den tunna godstjockleken gör att stolpen ger efter och effektivt bromsar ett fordons hastighet vid en eventuell kollision.

Våra stolpar är ett genombrott inom park- och vägbelysning. Inga andra belysningsstolpar vare sig tillverkas, ser ut eller presterar som våra.

Miljö

- konstruktion och tillverkningsteknik.

Vi värnar om miljön, och redan när vår belysningsstolpe utvecklades så var ett av huvudmålen att skapa en stolpe som gav lägre påverkan på vår miljö – en miljövänlig och hållbar stolpe!

Vår konstruktion och tillverkningsteknik resulterar idag i en stolpe som både har en låg vikt och lång livslängd. Detta ger en betydligt lägre miljöbelastning än vad som går att uppnå med traditionell teknik.

Den låga vikten bidrar naturligtvis positivt vid transporter och hantering, men framförallt ger den lägre materialåtgången positiva miljöeffekter. En livscykelanalys, LCA, visar att den totala miljöpåverkan över hela livscykeln reduceras väsentligt gentemot alternativ på marknaden.

En ytterligare fördel med våra stolpar och vår ytbeläggning av magnelis, är att stolparna totalt sett ger en betydligt lägre urlakningen av zink till naturen. När stolpen till slut nått slutet av sin livslängd, är också allt material återvinningsbart. Detta är vi naturligtvis väldigt stolta över.

I vår fabrik i Borlänge använder vi endast elektricitet från miljömärkt vattenkraft eller vindkraft. Vi använder inte heller någon våtlack, vilket är en process som kräver lösningsmedel.

Tittar man på den totala miljöbelastningen enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimatpåverkan) och USEtox (gifter) visar det sig att våra stolpar totalt sett har så mycket som 10-50% lägre miljö påverkan jämfört med traditionella stolpar.

Vi är godkända enligt Byggvarubedömningen, Basta och Sunda Hus. 

Northcones belysningsstolpar är därför det naturliga valet oavsett om du vill överträffa uppsatta miljö- och hållbarhetsmål eller helt enkelt bara göra skillnad för framtiden.

Konstruktion och tillverkningsteknik

Kontakta oss på Northcone

Vill du ha en offert eller köpa belysningsstolpar, kontakta oss nedan. Om du är en konsult hjälper vi mer än gärna om du har några frågor eller problem.