Material och Rostskydd

- rep- och blästringståliga stolpar.

Våra belysningsstolpar är tillverkade av 2 mm höghållfast stål och Magnelis® legering.

Tuffa miljöer Northcone

Magnelis®

- revolutionerande metallbeläggning.

Northcones stolpar är tillverkade av 2 mm höghållfast stål, belagda med en unik blandning av zink, aluminium och 3% magnesium – kallad Magnelis®. Magnelis® är i sig en revolutionerande metallbeläggning med avsevärt bättre korrosionsmotstånd än motsvarande varmförzinkade beläggningar. Magnelis® klarar korrosionsklass C5, vilket ger samtliga Northcones stolpar ett oslagbart skydd i tuffa, starkt alkaliska miljöer eller i miljöer som innehåller klorid och ammoniak.

Nedan kommer en kort beskrivning av Magnelis® samt kort info om andra material och skydd som finns på marknaden.

Info

Northcones stolpar är avsevärt bättre mot blästring och rost.

Vi har torrt på fötterna när vi säger att våra belysningsstolpar är betydligt mer rep- och blästringståliga än andra stolpar på marknaden. Varför?

1. Höghållfast stål

Dels är själva stolpen gjord av höghållfast stål. Detta betyder att det är ett stål med betydligt högre ”streck- och brottgräns” än ett vanligt mjukt stål som i en vanlig rörstolpe. Högre streck och brottgräns gör metallytan avseevärt mycket hårdare och därför mer skyddande mot repor, stenskott, påkörningar och andra skador.

2. Magnelis®

Likaså är även Magnelis®, som i sin tur är en metall legering, betydligt hårdare och mer reptåligt än andra efterbehandlingar ex varmförzinkning. I jämförelse med varmförzinkning så måste man ta i rejält för att lyckas repa magnelis. Likaså är det värt att nämna att rotlack, som är en plastfärg, också är mjuk, och skavs bort snabbare än Magnelis®. 

3. Magnesium oxid

Ovan på det höghållfasta stålet och magnelisbeläggningen finns ett ytterligare skyddande skickt – magnesium oxid. Detta är ett ytterligare skikt som endast finns på våra stolpar och som hjälper till att skydda mot repor och rost. Först då detta skydd är borta kan urlakning/avdunstning påbörjas.

4. Läkningsprocess

Magnelis har en mycket effektiv självläkande process och läker på egen hand repor upp till 6 mm breda (jmf varmförzinkning som klarar upp till 1 mm).

5. PH värde

Magnelis klarar högre PH värden (högre basiska nivåer) än tex varmförzinkat och aluzink. Våt cement har ofta ett på PH på ca 12, medan torr cement har något lägre. Magnelis klarar värden upp till PH 12, och är därför väl rustat för att stå i ett blött och alkaliskt fundament.

6. SITAC

Överlag är Magnelis testat och godkänd av SITAC för användning i C5 miljöer upp till 15 år (alltså C5 miljö dygnet runt). I Sverige finns det endast ett fåtal platser som når upp till C4, och detta inte ens varje dag på året. Oberoende tester visar därför att vi har en teknisk livslängd på 35 år. Du som beställare behöver alltså inte vara orolig att stolparna skall rosta eller gå sönder. Du behöver heller INTE lägga pengar på efterbehandlig via Rotlack (vill du så kan vi naturligtvis Rotlacka ändå).

Korrosionsklasser

- för samtliga stolpar.

Väljer man belysningsstolpar från Northcone behöver man alltså som föreskrivare eller beställare inte fundera på i vilken miljö stolpen skall installeras, och därmed vilken ytbeläggning man måste välja. Samtliga stolpar klarar nämligen C5, alltså den högsta korrosivitetsklassen. Stolparna kan därför utan problem placeras både i Göteborgs skärgård, eller på en snätäckt landsväg i Norrland. Likaså behöver man inte fundera på huruvida stolparna kommer underhållas eller ej. Våra stolpar ska klara sig ändå. Totalt sett är vår tillverkning och grundkvalitet är så bra att vi uppfyller TRV krav på 30 år utan krav på efterbehandling

För andra produkter på marknaden är det däremot viktigt att ta reda på de specifika miljökraven som gäller för installationen samt därmed vilket val av ytskydd man ska beställa.

De på marknaden vanligaste ytskicktsbehandlingarna samt deras korrossions egenskaper finns beskrivna nedan.

Egenskaper

Våtlack är en process där man förbehandlar materialet genom att rengöra och blästra, för att sedan måla med grundfärg, mellanfärg och täckfärg. Korrosivitetsklassen blir C4-C5M (hög – mycket hög ex marin miljö), men ger normalt en något sämre UV-beständighet och repkänslighet jämfört med andra lackeringsmetoder.

Rotlack (järnglimmerepoxy) är en typ av våtlack i grå nyans som hos flera tillverkare säljs som en extra option –  ett ”rostskydd” på materialet. För belysningsstolpar läggs skyddet på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst. Syftet med rotlacken är att öka livslängden på stolpen i miljöer som är aggressiva, ex vintersaltade vägar eller kustnära områden. Rotlack uppfyller den högsta korrosivitetsklassen dvs C5M under 15 år (mycket hög, ex marin miljö).

Väljer du Northcones stolpar behöver du alltså inte vare sig betala extra för denna option eller oroa dig alls, då stolpen redan i sitt grundutförande av Magnelis, redan uppfyller kraven i tuffaste miljöerna C5.

Stål är överlag den mest använda metallen i industrin. Dess enda stora nackdel är att den i många miljöer rostar väldigt snabbt. För att stål ska rosta (korrodera) i vanliga miljöer krävs tillgång till både vatten och syre, vilket för just Sverige sällan är en ovanlighet. Den vanligaste metoden för att skydda stålföremål är därför att använda en metallbeläggning av zink och en varmförzinkningsmetod som stänger ute fukt och syre från stålytan.

Att rostskydda via varmförzinkning ger en korrosivitetsklass runt C3 (måttlig). Fördelarna är dock att processen är billig. Ofta brukar man dock behöva förbättra ytan ytterligare, exempelvis genom att lackera i efterhand.

Termoplastbeläggning är en metod där man med värme smälter ett plastpulver över en metall i syfte att erhålla ett långtidsverkande och mer miljövänligt korrosionsskydd. Termoplastning ökar livslängden hos produkter och minskar underhållskostnaderna. Skyddet klarar kraven i ytterst aggressiva miljöer såsom saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och vid stora temperaturvariationer. Det ger också en hög tålighet mot repor och fysisk påverkan. Då ytan är heltäckande, porfri och stark, blir den också mer hygienisk, smutsavvisande och enklare att klottersanera. Korrosivitetsklassen är C5M (mycket hög, marin) och den har också mycket god UV-beständighet.

Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod som ofta används vid svåra miljöer eller då det finns krav på lång livslängd, i kombination med stora valmöjligheter på färgval. Målningsprocessen har utvecklats för bland annat bilindustrin och anpassats för stål, förzinkat stål och aluminium. Korrosivitetsklassen är C5M (mycket hög, marin) och ger god UV-beständighet.

Kom i kontakt

Kontakta oss på Northcone

Vill du ha en offert eller köpa belysningsstolpar, kontakta oss nedan. Om du är en konsult hjälper vi mer än gärna om du har några frågor eller problem.