E:4an lyser upp…

Nu är det dags att börja lysa upp E4:an Ljungby–Toftanäs med NC miljöstolpar.

Den extremt låga urlakningen av material bidrar till att stolpens närmiljö inte påverkas av tungmetaller. Känsliga ekosystem, skyddsvärda arter och våtmiljöer kan finnas nära vägar och dess dräneringssystem.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar