Elmässan Kista

Kom och besök oss i monter B:22 på Kistamässan 18-19 oktober, så får ni prova på minigolf samt se våra miljövänliga stolpar.

Kvalitets utvärdering – Bohus Malmön

Bohus Malmön 21/6 2022. På besök långt ute i havsbandet vid RISE testanläggning för korrosion. En vacker plats denna dag men en mycket tuff miljö under stora delar av året. En klass C4-C5 dvs högsta klassen.

Nu tar vi nästa steg i miljöarbetet!

Northcone arbetar hela tiden med att minska miljö- och klimatpåverkan. Vi har nu tillsammans med Tyréns tagit fram ett underlag vilken blivit reviderade av Sweco som heter EPD (Environmental Product Declaration). Vi är den första tillverkaren av belysningsstolpar som tagit fram detta och hoppas att det kommer att underlätta för er som arbetar med miljö- […]