Material och rostskydd

Material och rost

Samtliga Northcones belysningsstolpar är gjorda av höghållfast stål, belagda med en blandning av zink, aluminium och magnesium - kallad Magnelis®. Magnelis är i sig en revolutionerande metallbeläggning med avsevärt bättre korrosionsmotstånd än motsvarande varmförzinkade beläggningar. Magnelis klarar korrosionsklass C5 under 15 år, vilket ger samtliga Northcones stolpar ett oslagbart skydd i tuffa, starkt alkaliska miljöer eller i miljöer som innehåller klorid och ammoniak.

Det är också enkelt att lackera ovanpå Magnelis. Northcones stolpar kan därför erbjudas i valfri RAL kulör via Pulverlack eller Termoplast.

Nedan kommer en kort beskrivning av Magnelis samt kort info om andra material och skydd som finns på marknaden.

Magnelis®

Hemligheten med Magnelis är att det är den enda metallbeläggningen för stål med exakt 3% magnesium. Den noggrant utprövade magnesiumhalten i legeringen leder till ett kraftigt ökat korrosionsmotstånd och extremt bra egenskaper i tuffa, starkt alkaliska miljöer eller i miljöer som innehåller klorid och ammoniak. Magnelis kan i många fall ersätta eftergalvaniserade detaljer, samt i vissa fall även rostfria applikationer. Magnelis är testad och godkänd av SITAC för användning i miljöer upp till korrosivitetsklass C5.

Eftersom vi använder Magnelis i våra stolpar är alltså vårt grundskydd redan C5 klassat. Totalt sett har samtliga våra belysningsstolpar en testad och dokumenterad teknisk livslängd på 35 år. Du som beställare behöver alltså inte vara orolig att stolparna skall rosta eller gå sönder. Du behöver heller INTE lägga pengar på efterbehandlig via Rotlack (vill du så kan vi naturligtvis Rotlacka ändå).

Korrosionsklasser

Väljer man belysningsstolpar från Northcone behöver man alltså som föreskrivare eller beställare inte fundera på i vilken miljö stolpen skall installeras, och därmed vilken ytbeläggning man måste välja. Samtliga stolpar klarar nämligen C5, alltså den högsta korrosivitetsklassen. Stolparna kan därför utan problem placeras både i Göteborgs skärgård, eller på en snätäckt landsväg i Norrland. Likaså behöver man inte fundera på huruvida stolparna kommer underhållas eller ej. Våra stolpar ska klara sig ändå. Totalt sett är vår tillverkning och grundkvalitet är så bra att vi vågar gå ut och lova 20 års produktgaranti!

För andra produkter på marknaden är det däremot viktigt att ta reda på de specifika miljökraven som gäller för installationen samt därmed vilket val av ytskydd man ska beställa.

De på marknaden vanligaste ytskicktsbehandlingarna samt deras korrossions egenskaper finns beskrivna nedan.

undefined

Våtlack

Våtlack är en process där man förbehandlar materialet genom att rengöra och blästra, för att sedan måla med grundfärg, mellanfärg och täckfärg. Korrosivitetsklassen blir C4-C5M (hög - mycket hög ex marin miljö), men ger normalt en något sämre UV-beständighet och repkänslighet jämfört med andra lackeringsmetoder.

Rotlack

Rotlack (järnglimmerepoxy) är en typ av våtlack i grå nyans som hos flera tillverkare säljs som en extra option -  ett ”rostskydd" på materialet. För belysningsstolpar läggs skyddet på den nedersta delen av stolpen där korrosionshastigheten är som störst. Syftet med rotlacken är att öka livslängden på stolpen i miljöer som är aggressiva, ex vintersaltade vägar eller kustnära områden. Rotlack uppfyller den högsta korrosivitetsklassen dvs C5M under 15 år (mycket hög, ex marin miljö).

Väljer du Northcones stolpar behöver du alltså inte vare sig betala extra för denna option eller oroa dig alls, då stolpen redan i sitt grundutförande av Magnelis, redan uppfyller kraven i tuffaste miljöerna C5.

Varmförzinkning

Stål är överlag den mest använda metallen i industrin. Dess enda stora nackdel är att den i många miljöer rostar väldigt snabbt. För att stål ska rosta (korrodera) i vanliga miljöer krävs tillgång till både vatten och syre, vilket för just Sverige sällan är en ovanlighet. Den vanligaste metoden för att skydda stålföremål är därför att använda en metallbeläggning av zink och en varmförzinkningsmetod som stänger ute fukt och syre från stålytan.

Att rostskydda via varmförzinkning ger en korrosivitetsklass runt C3 (måttlig). Fördelarna är dock att processen är billig. Ofta brukar man dock behöva förbättra ytan ytterligare, exempelvis genom att lackera i efterhand.

Termoplast

Termoplastbeläggning är en metod där man med värme smälter ett plastpulver över en metall i syfte att erhålla ett långtidsverkande och mer miljövänligt korrosionsskydd. Termoplastning ökar livslängden hos produkter och minskar underhållskostnaderna. Skyddet klarar kraven i ytterst aggressiva miljöer såsom saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och vid stora temperaturvariationer. Det ger också en hög tålighet mot repor och fysisk påverkan. Då ytan är heltäckande, porfri och stark, blir den också mer hygienisk, smutsavvisande och enklare att klottersanera. Korrosivitetsklassen är C5M (mycket hög, marin) och den har också mycket god UV-beständighet

Pulverlack

Pulverlackering är en miljövänlig lackeringsmetod som ofta används vid svåra miljöer eller då det finns krav på lång livslängd, i kombination med stora valmöjligheter på färgval. Målningsprocessen har utvecklats för bland annat bilindustrin och anpassats för stål, förzinkat stål och aluminium. Korrosivitetsklassen är C5M (mycket hög, marin) och ger god UV-beständighet.