Nu 20 års produktgaranti på samtliga belysningsstolpar

Kvalitet för oss innebär att du som kund aldrig ska behöva känna dig missnöjd eller orolig. Tack vare vår unika tillverkningsmetod, åratal av tester, och vårt kvalitetsmedvetande, vill vi nu därför stolt införa 20 års funktions- och materialgaranti på samtliga våra belysningsstolpar! Beställer man av oss så vill vi helt enkelt att man ska känna sig lugn.

Garantin gäller funktionsfel och tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller således inte fel som uppstår vid normalt slitage, som en följd av icke fackmannamässig montering eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende.

I det fall du önskar reklamera en belysningsstolpe så ber vid dig kontakta oss snarast möjligt så att vi kan avgöra om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer Northcone tillhandahålla reservdelar alternativt ersätta med en likadan eller likvärdig belysningsstolpe.

 

undefined