Lackade parkstolpar

Northcones miljövänliga koniska belysningsstolpar i NC-E Serien för parker och gator finns nu i pulverlackat eller termoplastat utförande. Liksom alla Northcones belysningsstolpar är de tillverkade med en unik tillverkningsmetod som ger lätta och starka stolpar med ett mycket effektivt korrosionsskydd. Genom att pulverlacka eller termoplasta stolparna erhålls både en attraktiv yta och förstärkt skydd mot olika miljöfaktorer och slitage. Båda typerna av ytbeläggning finns i ett stort antal kulörer enligt RAL-skalan, vilket t.ex. möjliggör anpassning till lokala färgsättningstraditioner eller nya projektidéer. För enklast möjliga installation är alla stolpar förberedda för montering av stolpinsats och stolpmontaget sker i rörfundament med kil och täck-kåpa.

Läs om våra nya sortiment NC-E PC respektive NC-E TC här >>

 undefined