Krocksäker vägbelysning från Northcone

 

Vi utvecklar krocksäkra belysningsstolpar med målet att förbättra trafikmiljön och skapa säkrare vägar. Med vår unika 3D-rullformning och vår innovativa produktdesign gör vi eftergivliga men starka belysningsstolpar. Våra produkter bidrar med ökad trafiksäkerhet, låg livscykelkostnad och gör ett minimalt avtryck i vår gemensamma miljö.

Vårt ansvar slutar inte med leveransen. Vi följer våra installationer och utvecklar kontinuerligt våra produkter i samråd med dig.

 • Krockvänliga stolpar med innovativ design
 • Låg materialåtgång och minimal miljöpåverkan
 • Låg vikt, snabb och enkel installation
 • Låg livscykelkostnad ger god ekonomi
 • 20 års produktgaranti

Krocksäkra stolpar

Krocksäkra koniska och miljövänliga belysningsstolpar för ökad trafiksäkerhet

Stolpar för parker och lokalgator

Koniska och miljövänliga belysningsstolpar för parker och lokalgator
 • Besök oss gärna på Elfack 2019 i Göteborg

  2019-03-09
 • Har du frågor

  Om oss eller våra produkter? Kontakta någon av oss på försäljningsavdelningen.

 • Inför 20 års produktgaranti!

  Vi håller vad vi lovar - inför 20 års produktgaranti