NORTHCONES HISTORIA

År 1984:

Moderkoncernen ORTIC grundades 1984 som ett dotterbolag inom SSAB. Teknologie doktor Lars Ingvarsson var verksam vid KTH och det är hans forskning om restspänningar vid bockning av plåt som ligger till grund för ORTIC:s framgångar. Företagsnamnet ORTIC är benämningen på den unika mjukvara som räknar ut rullarnas utformning och korrigerar de spänningar som uppstår i materialet.

År 1984-2000:

Sedan 1984 har ORTIC levererat kompetens och maskiner för 2D-rullformning av plåt till kunder med mycket högt ställda krav på specialanpassning och prestanda. Rullarna är unika och varje maskin kan bestå av flera hundra rullar. Maskinerna kan utrustas med flera utbytbara rullkassetter för produktion av fler detaljer.

År 2001:

1:a generationens 3D-teknik utvecklades i samband med att ORTIC:s tyska kund BEMO år 2001 efterfrågade en maskin som kunde tillverka koniska takpaneler till flygplatsen i Charlotte, North Carolina, USA.

År 2002-2004:

3D-tekniken utvecklades ytterligare i samband med att maskiner togs fram för att lägga tak på Budapest Arena och sex OS-arenor i Aten. Dessa rullformningsmaskiner placerades i containrar för att enkelt kunna förflyttas till olika byggplatser världen över. 2004 fick Lars Ingvarsson och ORTIC tillsammans med det tyska företaget Bemo Systems GmbH ett hedersomnämnande vid Swedish Steel Prize. 

 

 

År 2009:

Dotterbolaget Northcone bildas med iden att via ORTICs kunskaper kring rullformning, ta fram en exklusiv och unik maskin som möjliggjorde en mycket snabb och precis tillverkningsprocess för belysningsstolpar. Tillverkningsmetoden och maskinen kom att leda till patenterad teknik och en unik stolpkonstruktion med ökad trafiksäkerhet genom att stolpen trots sin styrka är eftergivlig om den träffas av ett fordon.

År 2009-2017:

Northcone och ORTIC trimmar, förfinar och vidareutvecklar hela konceptet till en helt fulländad stolpkonstruktion, och helautomatiserad tillverkningsprocess. 2015 blir Northcones S-serie krocksäkra belysningsstolpar HE certifierade.

År 2016:

Northcones krockstolpar samt Park- och Gatustolpar börjar säljas i Sverige. En av de första kunderna blir Trafikverket.

År 2018:

Northcones krocksäkra Park- & Gatustolpar blir NE certifierade. Samma år börjar vi också sälja RAL lackade stolpar.