Mindre fundament

Vi har nu möjliggjort och fått godkänt att använda mindre djupa fundament på våra krocksäkra stolpar 10 m med och utan arm. Kortfattat behöver vi inte längre 1800 mm djupa fundament, utan det räcker med 1500 mm. Detta gör såklart inte bara själva fundamentet billigare, utan medför också lättare hantering och mindre grävarbetet.


Art nr:                            E-nr:            Beskrivning:                    Fundament: 
NC-ECO S100 E0          7771283      10 m, HE2                         SJ4/1500 (E77 784 12)
NC-ECO S100 E15        7771286      10 m, HE2, med arm         SJ4/1500 (E77 784 12)