Tryck här....

Bohus Malmön 21/6 2022. På besök långt ute i havsbandet vid RISE testanläggning för korrosion. En vacker plats denna dag men en mycket tuff miljö under stora delar av året. En klass C4-C5 dvs högsta klassen.