VÄGAR OCH GATORS UTFORMNING

VGU (Vägar och Gators utformning) är en föreskrift som utges av Trafikverket. Reglerna i föreskriften är obligatoriska att användas inom Trafikverket, medan de för kommunerna tillsvidare skall ses ett rådgivande dokument.

Klicka här för att läsa Trafikverkets senaste dokument om belysningsstolpar

eller klicka på bilden för att läsa Nya VGU från 2020 samt läsa tillhörande supplement.