STOLPAR FÖR PARKER OCH LOKALGATOR

Konisk, miljövänlig och certifierad rak stolpe. Högeffektiv legering av magnelis. Monteras i fundament.


E-Nr: 7771467

 

 • Teknisk information
  • Ljuspunktshöjd 3 meter
  • Bottendiameter 114 mm
  • Toppdiameter 60 mm
  • Vikt 15 kg
  • Lucköppning 70 x 400 mm
  • Luckhöjd centrum 1200 mm över mark
  • Lucka med MRT-T M6x16 A2 RF säkerhetsskruv
  • Förberedd för stolpinsats
  • Certifierad enligt SS-EN12767 NE2
  • Uppfyller lastkrav enligt SS-EN40
  • Terrängfaktor II samt Lastkategori A
  • Ref vind 26 m/s
  • Armaturarea 0,16 kvm
  • Armaturvikt 12 kg
  • Rak stolpe 
  • Miljöpåverkan (ReCiPe, IPCC GWP 100, USETox) ca 10-50% lägre än traditionell produkt
  • Levereras med monterad lucka
  • Har fästen för jordkabel och stolpinsats.
  • Alla fästen inkluderar skruv
  • Rek stolpinsats typ Fingal Johnsson STS, ENSTO LFB16
  • Mont. rek fundament Cetong E77 787 70
  • Mont. rek kilring 12 grader 
  • Mont. rek fundament Meag E77 783 34
  • Mont. rek kilring  
  • Reservdel täckkåpa 
  • Reservdel lucka 
  • Teknisk livslängd 35 år i C4 miljö.
  • 20 års produkt garanti.
  • Går att få pulverlackad.
  • Går att få rotlackad (vårt grundskydd i magnelis ger dock redan 35 års teknisk livslängd).
 • Ladda ner
 • Beställa

Stolpar för parker och lokalgator