BELYSNINGSSTOLPAR

Revolutionerande belysningsstolpar!

Lättare, mer miljövänliga och bättre skydd mot rost och blästring.

 

1. Väger 30% mindre - lättare vid installation

Trots att Northcones stolpar är krocksäkra och extremt starka, så är de gjorda av endast 2 mm stål. Detta är vi unika med och detta är ett resultat av vår patenterade konstruktion. Att vi använder mycket mindre stål gör att stolpen väger mer än 30% mindre än vanliga stolpar. Detta gör att de blir betydligt enklare att hantera vid installation. De mindre stolparna kan du enkelt bära själv.

2. Betydligt bättre skydd mot rost och blästring

Northcones stolpar är gjorda av höghållfast stål, belagda med en unik blandning av zink, aluminium och 3% magnesium - kallad Magnelis®. Att själva stolpen är gjord av höghållfast stål betyder att den har en högre ”sträck- och brottgräns” än ett vanligt mjukt stål som i en rörstolpe. Detta gör ytan avsevärt mycket hårdare och därför mer skyddande mot repor, stenskott, påkörningar och andra skador.

Vår metallbeläggning av Magnelis® är är även den betydligt hårdare och mer reptåligt än andra efterbehandlingar som ex varmförzinkning och Rotlack (plast). I jämförelse måste det till mycket större krafter för att repa eller skada ytan på våra stolpar. Detta betyder att de är mycket bättre rustade för att stå och skava i ex ett fundament.

Vi har också ett ytterligare skyddande skikt - det så kallade magnesium oxid skiktet. Detta är ett skikt som endast finns på våra stolpar och som hjälper till att skydda mot repor och rost.

Magnelis® har också en mycket effektiv självläkande process och läker på egen hand repor upp till 6 mm breda (jmf varmförzinkning som klarar upp till 1 mm). Läkeprocessen kommer av galvanisk rörelse där elektroner vandrar för att skapa elektrisk jämvikt.

Magnelis® klarar högre pH värden (högre basiska nivåer) än tex varmförzinkat och aluzink. Våt cement har ofta ett på pH på ca 12, medan torr cement har något lägre. Magnelis klarar värden upp till PH 12, och är därför väl rustat för att stå i ett blött och alkaliskt fundament.

Överlag är Magnelis är testat och godkänd av SITAC för användning i C5 miljöer upp till 15 år (alltså C5 miljö dygnet runt). I Sverige finns det endast ett fåtal platser som når upp till C4, och detta inte ens varje dag på året. Oberoende tester visar därför att vi har en teknisk livslängd på 35 år.

Du som beställare behöver alltså inte vara orolig att stolparna skall rosta eller gå sönder. Du behöver heller INTE lägga pengar på efterbehandling via Rotlack (vill du så kan vi naturligtvis Rotlacka ändå).

3. Krocksäkra i HE och NE klass

Våra stolpar är utvecklade, testade och krockgodkända enligt EN 12767. Vår högst klassade stolpar är klassade enligt 100HE3. Till varje belysningsstolpe medföljer en Prestandadeklaration.

4. Vi ger 20 års garanti på samtliga produkter

Tack vare vår unika design, vår ytbeläggning av Magnelis® samt alla våra egna testar i vår tillverkning och ute på fältet, så är vi trygga i att ge 20 års produktgaranti på samtliga våra belysningsstolpar. Till varje stolpe får du därför ett Garantibevis.

5. Betydligt lägre miljöpåverkan

Våra belysningsstolpar är unika med sin låga materialåtgång och långa, hållbara livslängd. 

Bland annat så är urlakningen av zink till naturen nästintill obefintlig. Den extremt låga urlakningen av material bidrar till att stolpens närmiljö inte påverkas av tungmetaller. Känsliga ekosystem, skyddsvärda arter och våtmiljöer kan finnas nära vägar och dess dräneringssystem.

Fabriken i Borlänge använder endast elektricitet från miljömärkt vattenkraft eller vindkraft. Tillverkningen använder inte heller någon våtlack, vilket är en process som annars kräver lösningsmedel. De lackade alternativen erbjuds via pulverlack eller termolack. Dessa båda metoder är mer miljövänliga då de sker i slutna system utan lösningsmedel.

När stolpen till slut nått slutet av sin livslängd är allt material återvinningsbart, och av en gammal stolpe kan en ny tillverkas. Stolpens låga vikt ger dessutom miljöfördelar vid transporter till och från fabrik.

Tittar man på den totala miljöbelastningen enligt metoderna ReCiPe (total påverkan), IPCC GWP 100 (klimatpåverkan) och USEtox (gifter) visar studien att Northcones belysningsstolpar totalt sett har så mycket som 10-50% lägre miljö påverkan jämfört med traditionella stolpar.

Läs mer om vårt miljöarbete här

6. Konisk design

Samtliga våra belysningsstolpar är koniska och polygona (12 kanter) och finns i längderna 3-12 meter, med eller utan armar. Stolparna kan även fås lackade i Termoplast eller Pulverlack upp till 10 m.

Samtliga stolpar installeras i standardfundament med kilring och täckkåpa. Kilringen gör att man inte behöver använda ställskruv (som rostar) och kilringen är även designad så att den släpper förbi rinnande vatten.